Sosyal Güvenlik Destek Primi hakkında

Şirket ortağının ödemesi gereken destek primi gider yazılamaz
Soru: 5510 nolu yeni yasada LTD şirket ortağı ve müdürü maaş alırsa, hangi oranda destek primi ödeyecek? Yine maaşından kesinti olacak mı? Torba yasa da ödenecek, emekli ortak destek primleri gider kabul edilmekte midir?Erdoğan GÜRE

Cevap: Şirkette ücretli çalışan emekli şirket ortaklarının ücretinden yüzde 7.5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir. Şirkette işveren hissesi olarak yüzde 22.5 oranında destek primi, ayrıca yapılan işin tehlike sınıf ve dercesine göre yüzde 1 ile yüzde 6.5 arasında değişen oranda iş kazası ve meslek hastalığı primi öder. Ücret bordosu üstünden destek primi ödeyen emeklinin, ayrıca aylığından destek primi kesilmez. Ücret üstünden ödenen destek primleri, genel esaslar çerçevesinde gider yazılabilir. Ancak, Torba yasa kapsamında destek primi ödemesi için, emekli ortağın destek primi borcu olması gerekir. Limited şirket ortağı olarak destek primi ödemesi gereken ortağın ödemediği ve Torba yasa kapsamında ödeyeceği destek primi şirketi ilgilendirmez. Ve ortağın şahsına ilişkin olarak ödediği destek primi borcu, şirket defterlerine gider yazılamaz.

Ekrem SARISU – POSTA

Leave a Reply